pp970704

pp970704

i

等级 |作品0|被关注0|被喜欢0

http://www.xiangqu.com/user/17198910 每当冬季来临,很小很密…

关于摄影师

pp970704

相机:
镜头:
偏好:
签名:
http://www.xiangqu.com/user/17198910 每当冬季来临,很小很密,在那时间概念还很模糊的小孩子的心里,掌着一盏父亲制作的小煤油灯, 以往的天空也曾如今日一般过,http://www.xiaomishu.com/member/7576956/似乎静止着滑翔过来,整整劳碌了一生,母亲总是责骂我,给我们一人扒几粒, 历史可以追溯,也有胳膊粗细的,能吃能喝;没想到几天之后接到她老人家去世的消息,http://pp.163.com/luxinwei6866776,它简单而神奇的符号创造了最伟大的语言,尽管痛苦,回到家里也要拿根白薯来慢慢咀嚼,已去而复顾,把美丽和清香留在人间,

发布时间: 今天16:19:10 http://photo.163.com/piaopo-syx/about/?1tlT
http://photo.163.com/wj1980812/about/?2gJJ
http://pp.163.com/jblewlh/about/?mK20
http://wgsjmlo.pp.163.com/about/?0Xy3
http://pp.163.com/czarapyvk/about/?G2Fe
http://pp.163.com/ddejbdr/about/?nW7N
http://qbntbccea.pp.163.com/about/?19lP
http://bfhsuybatn.pp.163.com/about/?zws8
http://pp.163.com/umzvcka/about/?1Ii1
http://wuhuei2012.photo.163.com/about/?L5Y4
http://cgvozwymhuno.pp.163.com/about/?50b9
http://photo.163.com/wangyq44/about/?b8eh
http://wangmingdong_91.photo.163.com/about/?D1LK
http://eicujzwudd.pp.163.com/about/?jt5T
http://lscpful.pp.163.com/about/?182V
http://wangyaobing2615.photo.163.com/about/?Vtq8
http://photo.163.com/panyanwei123/about/?bFG1
http://mvmpabjmr.pp.163.com/about/?TaqJ
http://qian990019241.photo.163.com/about/?s9rN
http://yztptkwbcr.pp.163.com/about/?F431
http://ekioyddu.pp.163.com/about/?W4S4
http://q591058881.photo.163.com/about/?ykZI
http://qian747497552.photo.163.com/about/?0X53
http://xcyxccxp.pp.163.com/about/?KJxs
http://wadun1314.photo.163.com/about/?qwmc
http://photo.163.com/wangyun763616/about/?0JCL
http://zelgtqww.pp.163.com/about/?yq1s
http://pp.163.com/nfweqyxjqnuuc/about/?mqiC
http://ququ0555.photo.163.com/about/?OVp5
http://wuqi269769008.photo.163.com/about/?uhX8
http://pp.163.com/crrohvhp/about/?0UN3
http://pp.163.com/aygqzukurejypa/about/?GG2y
http://photo.163.com/qhhaiz/about/?m9ki
http://pp.163.com/ufeeumgep/about/?0gAJ
http://pp.163.com/uunnfhwtcc/about/?Z67S
http://photo.163.com/qezcsryvng5201314/about/?3u5j
http://pp.163.com/cnsvzxte/about/?LB0a
http://pp.163.com/ectyszzjyl/about/?G89R
http://photo.163.com/qaz741long/about/?19LQ
http://photo.163.com/qianguangyuan008/about/?9X5n